PSV 24FC-6

Karta bezpiecznikowa

Karta bezpiecznikowa posiada 6 podwójnych bezpieczników, po jednym na każdy zacisk (+) i (-). Każdy bezpiecznik posiada obwód, który wykrywa czy bezpiecznik jest nienaruszony czy uszkodzony. Przepalenie bezpiecznika jest sygnalizowane czerwoną diodą LED. Karta zawiera przekaźnik NC do sygnalizacji awarii bezpiecznika.Dla łatwego sprawdzenia stanu bezpiecznika, na środku karty znajduje się wolne gniazdo, w którym można umieścić i przetestować bezpiecznik. Sprawny bezpiecznik jest sygnalizowany zieloną diodą LED.

Aby upewnić się, że prądy doziemne nie zakłócają instalacji, karta bezpiecznikowa posiada obwód z uziemieniem, który wykrywa, czy jakakolwiek z biegunów został przypadkowo podłączony do uziemienia ochronnego (PE). Dla zapewnienia poprawnej pracy instalacji, karta bezpiecznikowa posiada obwód z uziemieniem, wykrywający przypadkowe podłączenie któregokolwiek z biegunów do uziemienia ochronnego ( PE ). Jest to szczególnie ważne w dużych instalacjach. Zwarcie doziemne prowadzi do pełzania prądów w ziemi, które mogą zakłócać działanie czujek i sekcji panelu sterowania, powodując fałszywe alarmy. Obwód uziemienia wykrywa, czy istnieje prąd pewnej wielkości między zaciskiem (+) lub (-) a masą (PE). Czułość każdego bieguna ustawia się za pomocą potencjometru na płycie. Zwarcie doziemne sygnalizowane jest czerwoną diodą LED dla każdego bieguna, a przekaźnik wyjściowy NC sygnalizuje zwarcia doziemne. Potencjometr obrócony najbardziej w lewo spowoduje wyłączenie monitora uziemienia dla danego kanału. Włączony monitor zakłócenia uziemienia PE sygnalizowany jest krótkim mignięciem diod LED GF + i GF-.

Istnieje również obwód, który powoduje świecenie zielonej diody LED, gdy obecne jest napięcie wejściowe na płytce.

Opis

Napięcie zasilania
8-30 V DC
Bezpieczniki
6 podwójnych bezpieczników
Prąd max. na każdym kanale
6A
Max. całkowity prąd wyjściowy karty
13 A
Błąd uziemienia
Przekaźnik, NC
Błąd bezpiecznika
Przekaźnik, NC
Wymiary (L x W)
100 x 110 mm

9 innych produktów w tej samej kategorii: