1. Co to są dane osobowe?

 Dane osobowe to informacje, które pozwalają zidentyfikować osobę fizyczną, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu itp.


2. Jakie dane osobowe gromadzimy?

 1). Gromadzimy następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko, 
 • adres e-mail, 
 • numer telefonu, 
 • siedzibę firmy, którą reprezentujesz lub z którą współpracujesz oraz zajmowane przez Ciebie stanowisko, 
 • inne świadomie i dobrowolnie udostępniane nam dane, np. treści wpisywane w nieobowiązkowych polach tekstowych i formularzach internetowych, oraz dane podawane w innych sytuacjach.

 

2). Gromadzimy dane:

 • osób fizycznych, które są pracownikami lub w inny sposób reprezentują podmioty współpracujące lub zamierzające podjąć z nami współpracę (dystrybuujące nasze wyroby, dostarczające nam produkty, rozwiązania lub usługi, w tym usługi transportowe),
 • osób fizycznych, które samodzielnie lub za pośrednictwem osoby trzeciej, dostarczyły nam swoje dane kontaktowe w celu uzyskania ogólnych informacji o nas lub naszych produktach, bądź podjęcia z nami współpracy (np. poprzez przekazanie wizytówki lub wysłanie wiadomości e-mail).

3. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych??

 1). Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

 • przesyłania informacji handlowych do Ciebie lub firmy, którą reprezentujesz,
 • dostarczania materiałów marketingowych o naszych produktach i wydarzeniach związanych z funkcjonowaniem ALARMTECH np. newsletter (dotyczy to tylko osób, które wyraźnie zadeklarowały chęć otrzymywania tego typu informacji),
 • realizacji postanowień wiążących nas umów, a także w celu wywiązywania się z wszelkiego rodzaju zobowiązań,
 • realizacji innych działań, o które wyraźnie nas poprosiłeś.

 

2). Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach wskazanych powyżej na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, którym są:

 • działania reklamowe i promocyjne w tym prezentacja naszej działalności, produktów i usług oraz istotnych dla nas wydarzeń, które mogłyby Cię zainteresować.
 • prawidłowa realizacja zawartych umów oraz wywiązanie się ze wszelkiego rodzaju zobowiązań,
 • zapewnienie przez nas zgodności z odpowiednimi przepisami prawnymi dotyczącymi wykazów osób fizycznych i organizacji objętych sankcjami oraz embargo (zobowiązań prawnych), których musimy przestrzegać.
 • nawiązanie współpracy handlowej,
 • utrzymanie relacji biznesowych.

4. Kto jest administratorem danych osobowych?

1). Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest ALARMTECH POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gniewie przy ul. Kusocińskiego 3, 83-140 Gniew, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000057117.

2). Możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: info@alarmtech.pl lub pod numerem telefonu: 58 535 25 91. 


5. Komu przekazywane są Twoje dane?

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe spółkom należącym do naszej grupy kapitałowej oraz partnerom biznesowym, ale wyłącznie do celów opisanych w niniejszym powiadomieniu o ochronie prywatności. Oznacza to, że możemy przekazywać Twoje dane osobowe organizacjom w krajach na terenie oraz poza terenem Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Nie przekażemy Twoich danych osobowych organizacjom w krajach poza terenem Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego bez zapewnienia odpowiednich środków ochrony danych osobowych poprzez zapewnienie tzw. standardowych klauzul umownych (zatwierdzanych okresowo przez Komisję Europejską) do umów zawieranych przez nas ze spółką z innego kraju otrzymującą Twoje dane osobowe.


6. Jak długo gromadzone są Twoje dane osobowe?

Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych osobowych przez okres dłuższy, niż jest to konieczne do spełnienia celów opisanych w niniejszym powiadomieniu o ochronie prywatności. Po tym czasie dane osobowe są usuwane lub trwale anonimizowane, chyba że wymagane lub dopuszczalne przez prawo jest ich zachowanie w całości lub w części


7. Jakie masz prawa?

1) Możesz w każdej chwili zweryfikować, poprawić i uzupełnić swoje dane osobowe, kontaktując się z administratorem. 

2) Gwarantujemy Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz prawo ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania jak również prawo do ich przenoszenia. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Możesz także wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

3) Jeśli nie odpowiada Ci sposób, w jaki gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe, prosimy o taką informację.  Wówczas dołożymy wszelkich starań, by uwzględnić zgłoszone uwagi. Prywatność danych jest dla nas bardzo ważna, dlatego dokładamy wszelkich starań, by je chronić i zabezpieczać w najlepszy możliwy sposób. Jeśli uznasz, że nie wywiązujemy się z tego założenia, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).