INŻYNIER TESTU


Miejsce pracy: Alarmtech Polska Sp. z o.o. (Gniew)

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

projektowanie i budowę urządzeń testujących wyroby elektroniczne

analizę i optymalizację nowych i istniejących projektów

naprawę i przeglądy testerów

tworzenie dokumentacji testu

monitorowanie, analizę i interpretację wyników testu

szkolenie operatorów z obsługi urządzeń testujących

Wymagania:

wykształcenie wyższe techniczne (wymagane elektronika)

znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

znajomość czytania i tworzenia schematów elektronicznych

znajomość środowisk programistycznych (umożliwiających realizację testerów)

znajomość zasad i procedur testowania

znajomość metod i technik pomiarowych

samodzielność

dokładność, precyzja oraz zaangażowanie w pracę

dyspozycyjność

znajomość procesów produkcji elektroniki (mile widziane)

Oferujemy:

umowę o pracę

zatrudnienie bezpośrednie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV w języku polskim (mile widziane CV również  w języku angielskim) na adres Alarmtech Polska Sp. z o.o., ul. Kusocińskiego 3, 83-140 Gniew lub na adres e-mail: rekrutacja@alarmtech.pl 

Informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Alarmtech Polska Sp. z .o.o, ul. Kusocińskiego 3, 83-140 Gniew moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

W przypadku zainteresowania udziałem w przyszłych rekrutacjach prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Alarmtech Polska Sp. z .o.o, ul. Kusocińskiego 3, 83-140 Gniew w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji.”

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ALARMTECH POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Gniewie przy ul. Kusocińskiego 3, tel. 58 535-25-91, e-mail: info@alarmtech.pl

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach rekrutacyjnych zgodnie z art. 221 Kodeksu pracy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. Pani/Pana zgody).

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji, nie dłużej jednak, niż przez 1 rok.

5. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia albo ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

8. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu 

o profilowanie.