Rewizja 4;  2021-04-16

ALARMTECH POLSKA Sp. z o. o. prowadzi działalność polegającą na produkcji i sprzedaży elektronicznych systemów zabezpieczeń. Celem działalności ALARMTECH POLSKA Sp. z o. o. jest zagwarantowanie klientom najwyższej jakości wyrobów odpowiadającym najwyższym standardom bezpieczeństwa, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracownikom oraz osiąganie wymiernych efektów w zakresie ochrony środowiska.

Powyższe cele są realizowane w szczególnym dla organizacji kontekście, którego najistotniejszymi elementami są klienci, pracownicy oraz lokalna społeczność. Dlatego, wykorzystując wdrożony system zarządzania jakością, bezpieczeństwem oraz ochroną środowiska, Zarząd ALARMTECH POLSKA Sp. z o.o. koncertuje swoją działalność na identyfikacji oraz spełnianiu potrzeb wymienionych powyżej wskazanych interesariuszy, dbając o:

1. Podnoszenie satysfakcji klienta, poprzez:

- badanie zadowolenia klienta,
- indywidualne traktowanie klientów stałych – promocje, rabaty.

2. Eliminację reklamacji poprzez:

- podnoszenie skuteczności kontroli wyrobu na wszystkim etapach realizacji,
- badanie incydentów wewnętrznych na produkcji i w trakcie przygotowania produkcji.

3. Podnoszenie świadomości pracowników poprzez:

- zwiększanie ilości szkoleń oraz poprawę ich skuteczności,
- włączanie pracowników w doskonalenie systemu zarządzania.

4. Dbałość o stabilność i rozwój Spółki, jako znaczącego pracodawcy na lokalnym rynku pracy.

5. Ciągłe monitorowanie i ocena oddziaływania na środowisko poprzez:

- dążenie do ograniczenia stosowania substancji nieprzyjaznych dla środowiska,
- dążenie do ograniczenia emisji pyłów i gazów,
- dążenie do ograniczenia zużycia energii,
- zapobieganie zanieczyszczeniom.

6. Tworzenie i utrzymanie bezpiecznego środowiska pracy poprzez:

- ciągłe monitorowanie procesów, celem minimalizacji ryzyka wynikającego z zagrożeń,
- nadanie i utrzymanie najwyższego priorytetu działaniom na rzecz bezpieczeństwa i ochrony pracowników w środowisku pracy.

Zarząd ALARMTECH POLSKA Sp. z o. o. przyjmuje pełną odpowiedzialność za realizację niniejszej Polityki oraz deklaruje spełnianie wymagań prawnych, wymagań norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 oraz zobowiązań istotnych do kontekstu organizacji. 

Zarząd deklaruje ciągłe doskonalenie systemu oraz zapewnienie zasobów i środków przeznaczonych na ten cel. 

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest zakomunikowana i znana wszystkim pracownikom Spółki i jest dostępna zainteresowanym stronom. 

Świadomi treści Polityki pracownicy ALARMTECH POLSKA Sp. z o. o. swoimi działaniami gwarantują wysoki poziom świadczonych usług w sposób etyczny, profesjonalny, z poszanowaniem potrzeb i wymagań klienta oraz bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. 

Zatwierdził Zarząd