productinformation.jpg

AKUSTYCZNE DETEKTORY ZBICIA SZYBY

 • Doskonała ochrona szyb ze szkła zwykłego (float), hartowanego,
 • powlekanego folią, laminowanego
 • Zaawansowana obróbka sygnału przez mikrokontroler
 • DRC, cyfrowa kompensacja akustyki pomieszczenia
 • Wewnętrzny rejestrator zdarzeń - „czarna skrzynka”
 • Możliwy test akustyczny detektora w miejscu instalacji (tester ADT 700)
 • Łatwe programowanie przy użyciu przełącznika typu DIP
 • Zabezpieczenie przed nieuprawnionym zdjęciem pokrywy obudowy
 • Funkcja aktywnego antymaskingu (AD 800-AM)

Seria nowoczesnych detektorów wykrywających wszelkie próby włamania przez oszklone elementy ścian i drzwi. Zbudowana jest ona w oparciu o najnowszą technologię z dziedziny mikrokontrolerów z oprogramowaniem uwzględniającym wiele czynników związanych z akustyką pomieszczenia, DRC. Dzięki temu detektory precyzyjnie odróżniają sygnał powstający przy zbiciu szyby od innych, zakłócających dźwięków. Wersja AD 700-AM i AD 800-AM wyposażone są w funkcję antymaskingu z oddzielnym przekaźnikiem AM. AD 800-AM posiada dodatkowo inne funkcje bezpieczeństwa wymagane dla poziomu zabezpieczeń 3 wg PN-EN 50131-2-7-1:2013-06/A1.

Detektory serii AD przeznaczone są do stosowania wewnątrz pomieszczeń, w miejscach publicznych, mogą być montowane na suficie lub ścianie przeciwległej do chronionego okna. Kąt „widzenia” mikrofonu detektora (165°) pozwala zabezpieczać w danym pomieszczeniu kilka okien jednym detektorem AD.

forwardZobacz produkty


AKUSTYCZNY TESTER DETEKTORÓW SERII AD (700/800-AM)

 • Możliwa kalibracja i testowanie działania detektorów w miejscu instalacji
 • Zdalny test bez konieczności zdejmowania pokrywy czujnika
 • 3-minutowa funkcja „timeout”, wyłączająca zasilanie testera w celu oszczędności energii
 • Ładowania akumulatora za pomocą zewnętrznego źródła prądu DC

ADT 700 jest unikalnym urządzeniem do kalibracji i testowania poprawności działania akustycznych detektorów zbicia szyby z serii AD 700 oraz AD 800. Tester ADT 700 generuje sygnały dźwiękowe o określonych częstotliwościach i amplitudach. Sygnały te rejestrowane są przez zainstalowany w pomieszczeniu detektor AD i następnie filtrowane, przetwarzane i oszacowywane. Mikroprocesor dokonuje kompensacji wczesnych odbić i wybiera najlepszy algorytm detekcji dla wybranego miejsca instalacji detektora. Pod wpływem odbić i tłumienia sygnał akustyczny ulega poważnym zmianom w trakcie rozchodzenia się od miejsca zbicia szyby do detektora. Istotna więc jest odległości. Dlatego też detektory z serii AD posiadają trzy różne zakresy pracy. W każdym z nich algorytm decyzyjny jest różny. Tester umożliwia wykonanie testu ustawienia zakresu. Detektor dokonuje pomiaru sygnału testowego i daje wskazówkę instalatorowi, jakie ustawienie zakresu jest najlepsze dla danego miejsca instalacji.

forward Zobacz produkty


KLEJONE DETEKTORY ZBICIA SZYBY

Kontaktowe detektory zbicia szyby z serii GD 300, klejone są do zabezpieczanych powierzchni szyb. Zapewniają skuteczną ochronę szklanej płyty, precyzyjnie odróżniając moment jej pękania od innych sygnałów zakłócających. Niewrażliwe na zakłócenia z otoczenia, doskonale nadają się do stałego, 24-ro godzinnego dozoru zabezpieczanych powierzchni. Stosowane mogą być do wielu rodzajów szyb, w tym: standardowych (typu float), hartowanych, foliowanych czy laminowanych (GD 370, GD 375, GD 475).

Piezoelektryczny sensor detektora rejestruje drgania generowane przez pękającą szybę. Elektroniczny analizator rejestrowanych zdarzeń, poprzez swój algorytm detekcji, precyzyjnie identyfikuje pękanie monitorowanej tafli szkła w odróżnieniu od innych zakłóceń. Detektory są proste w instalacji i nie wymagają serwisowania.

 • Detektory GD 330 i GD 370, z wbudowanymi wyjściami przekaźnikowymi, mogą być bezpośrednio podłączane do linii alarmowych systemów.
 • Detektory GD 335, GD 375, GD 475 mają wyjścia tranzystorowe i nie pobierają prądu w funkcji „czuwanie“. Podłączanie do linii alarmowych systemów musi być wykonane z użyciem interfejsu IU 300 lub IU 400.

Dla szkła laminowanego

 • GD 370, GD 375, GD 475 są przeznaczone zarówno do klejenia do szkła laminowanego, jak również do innych typów szkła.

Urządzenia testujące

 • GVT 5000 – tester weryfikujący poprawność działania klejonych na szybę detektorów z serii GD 300. Emituje (poprzez transmiter) sygnał, zbliżony zakresem do drgań charakterystycznych dla pękającej tafli szkła.

Montaż na szybie

Kontaktowe detektory zbicia szyby muszą być przyklejone bezpośrednio do nieuszkodzonej tafli szkła, aby móc wykryć drgania generowane w tafli, w momencie jej pękania. Promień detekcji jest zależny od grubości zabezpieczanego szkła – im grubsze szkło, tym większy zasięg detekcji. Zwykłe szkło, 3 mm grubości, zapewnia monitorowanie obszaru w promieniu 2 metrów wokół detektora. Maksymalna grubość szkła, które może być monitorowane (6,4 mm), zwiększa zasięg detekcji czujników do powierzchni w promieniu do 4 metrów. Przy montażu detektorów na powierzchniach szyb zabezpieczanych folią należy mocować czujniki bezpośrednio na szybach. Folia pod czujnikami powinna być usunięta.

Montaż detektorów na szyby powinien być przeprowadzony z użyciem rekomendowanego przez Alarmtech zestawu do klejenia, GDK 100. Zestaw, sprawdzony w ciagu ostatnich 20 lat stosowania, zapewnia odporność na działanie promieni słonecznych (promieniowanie UV), na temperaturę i wilgoć w otoczeniu, na stosowane do czyszczenia okien detergenty.

forward Zobacz produkty


KONTAKTY MAGNETYCZNE

Produkowane przez Alarmtech kontakty magnetyczne należą do podstawowych rodzajów detektorów  i czujników  oferowanych na rynek w ramach przyjętej przez przedsiębiorstwo strategii rozwoju detektorów  pierwszej linii ochrony. Znajdują one szerokie zastosowanie w systemach alarmowych do sygnalizacji nieuprawnionego otwierania drzwi lub okien czy monitorowania  innych rozwiernych rozwiązań technicznych. Wyposażone w szeroki asortyment akcesoriów, mogą być stosowane na niemal każdej powierzchni i w każdych warunkach.  Wiele z proponowanych kontaktów ma tak zaprojektowane kształty aby umożliwić stosowanie ich w trudno dostępnych miejscach, w wąskich szczelinach czy na roletach lub żaluzjach. 

Stale wzrastający zakres zastosowań kontaktów magnetycznych w systemach alarmowych sprzyja  opracowywaniu nowych rozwiązań, spełniających współczesne wymogi rynku, określone europejskimi normami.  Zdecydowana większość  kontaktów magnetycznych produkcji Alarmtech przeszła już pomyślnie badania na zgodność z tymi normami i posiada w związku z tym także  atest EN 50131-2-6 : 2008 grade 2 & 3.

forward Zobacz produkty


PRZYCISKI ALARMOWE

ALARMTECH zaprojektował serię przycisków alarmowych, mając na uwadze problemy wspólne dla prostszych typów kontaktów, które były na rynku przez długi czas. W związku z tym nasze przyciski nie mają kontaktronowych przełączników, wrażliwych na uderzenia i mogących działać wadliwie pod wpływem zewnętrznych pól magnetycznych. Alarmtech w produkowanych przyciskach stosuje przełączniki z pozłacanymi końcówkami styków, gwarantującymi długie i niezawodne ich funkcjonowanie. Wszystkie rodzaje przycisków alarmowych mają zaciski śrubowe z ochroną przewodów, ułatwiające instalację. Przyciski nasze wyposażone są w przełączniki sabotażowe, chroniące przed nieautoryzowanym otwarciem pokrywy. Oferowane są dwa podstawowe rodzaje przycisków alarmowych; elektroniczne i mechaniczne.

Nasz najbardziej zaawansowany przycisk, HB 120, jest elektronicznym przyciskiem alarmowym wyposażony w dwa monostabilne klawisze o działaniu chwilowym. Dwa wyjścia przekaźnikowe pozwalają udostępnić dwie funkcje alarmu. Funkcję alarmu pełnego, wywoływaną jednoczesnym wciśnięciem obu klawiszy (wskazania diody LED kolorem czerwonym) oraz funkcję alarmu dyskretnego z cichym powiadamianiem grupy dozorującej, wywoływaną wciśnięciem jednego z klawiszy (wskazanie diody LED kolorem żółtym). Przyciski alarmowe mechaniczne posiadają jedną funkcję alarmu, wyzwalaną wciśnięciem dowolnego klawisza przycisku. Mogą działać, w zależności od typu, chwilowo lub „na zatrzask”.

forward Zobacz produkty


ZASILACZE 12 i 24 V DC

Zasilacze z funkcją  Vip_logo.png

Zasilacze PSV z podtrzymaniem bateryjnym zostały zaprojektowane pod kątem spełnienia wymagań normy europejskiej EN 50131-6:2008. W aktualnym wykonaniu posiadają wszystkie funkcje wymagane dla poziomu bezpieczeństwa 3 oraz część funkcji wymaganych na wyższych poziomach bezpieczeństwa.

Unikalną cechą zasilaczy PSV jest funkcja ViP umożliwiająca równoległe łączenie zacisków wyjściowych (+) i (-) wielu zasilaczy na wspólnej szynie zasilającej. Całkowita wydajność prądowa szyny zasilającej jest równa sumie wydajności wszystkich zasilaczy. Prąd zasilania pobierany z szyny jest współdzielony proporcjonalnie pomiędzy poszczególne zasilacze adekwatnie do ich wydajności.

Zasilacze PSV mogą być stosowane do budowy rozproszonych systemów zasilania oraz systemów zasilania z redundancją. Mogą także służyć do kompensacji spadków napięć na długich liniach zasilających poprzez umieszczanie zasilaczy w odległych miejscach magistrali.

forwardZobacz produkty


DETEKTORY WIBRACJI

Alarmtech oferuje dwa rodzaje detektorów wibracji. Detektory uderzeń wstrząsowe (seria CD) oraz detektory sejsmiczne (seria VD).

Detektory wstrząsowe rejestrują wibracje z określoną amplitudą drgań i krótkim czasem występowania. Przeznaczone do zabezpieczania ścian, drzwi i okien w różnego typu obiektach. Sygnalizują próby sforsowania zabezpieczanych powierzchni za pomocą tępych narzędzi, stosowanych z użyciem dużej siły. Ich działanie, oparte na cyfrowym przetwarzaniu zarejestrowanych zdarzeń za pomocą mikrokontrolera o zaawansowanym algorytmie obróbki sygnału, zapewnia niezawodność detekcji i odporność na zakłócenia z zewnątrz. Wrażliwość na drgania o niskiej częstotliwości, występujące w miękkich materiałach budowlanych, jest neutralizowana.

Detektory sejsmiczne rejestrują wibracje o niskiej amplitudzie drgań i długim czasie występowania. Wymagany (dłuższy) czas występowania określonych wibracji zwiększa odporność detektorów na zakłócenia. Stosowane są zazwyczaj do zabezpieczania twardych powierzchni betonowych lub ze stali gdzie może (przy próbie włamania) wystąpić użycie dużej siły lub zastosowane mogą być narzędzia specjalne. Typowymi obiektami do ochrony z użyciem detektorów serii VD są sejfy, kasy pancerne, betonowe ściany skarbców, bankomaty, wrzutnie depozytowe, itp. Stosowane w naszych detektorach piezoelektryczne przetworniki generują sygnały elektryczne, proporcjonalne do siły wibracji.

Im słabsze sygnały wibracji tym ważniejsze jest zapewnienie dobrego kontaktu detektorów z zabezpieczanymi powierzchniami. Szczególnie ważnym jest to w przypadku detektorów sejsmicznych gdzie użycie narzędzi specjalnych powoduje generowanie niewielkich wibracji. W przypadku detektorów uderzeń - wstrząsowych, gdzie spodziewane są wibracje z dużą amplitudą, wymóg ten jest mniej istotny. CD 400/CD 500 i VD 400/VD 500 są detektorami, każdy z  własnym elektronicznym układem szacującym, opartym na cyfrowym przetwarzaniu sygnałów w mikroprocesorze z zaawansowanym algorytmem detekcji. W detektorach tych amplitudę, częstotliwość i długość drgań, wzbudzających alarm, można zdefiniować. W budynku powstaje wiele zakłóceń niskiej częstotliwości, zarówno w efekcie działalności wewnątrz budynku jak i z uwagi na ruch zewnętrzny. Są one eliminowane przez algorytm detekcji, zawierający odpowiednio dobrane składowe częstotliwości.

Konwencjonalny mechaniczny czujnik może wyczuć jedynie niższe częstotliwości ze względu na zasadę, że masa musi być poruszona i spowodować przerwę w obwodzie elektrycznym. Masa nie może oscylować z wysoką częstotliwością, ale cząsteczki w piezoelektrycznym krysztale mogą. Elektroniczny detektor z dobrym algorytmem detekcji jest zatem bardziej odporny na drgania powodujące nieuzasadnione alarmy niż mechaniczny.

forward Zobacz produkty


ŚWIATŁOWODOWY SYSTEM OCHRONY

ALARMTECH’s fibre optic alarm systems are developed to monitor office equipment, such as computers, screens, projectors and other types of accessible units.

System składa się z układu analizatora OP100 podłączonego do zamkniętej pętli światłowodowej. Nadajnik układu sterującego wysyła zakodowany sygnał świetlny do światłowodu. Sygnał ten wraca do odbiornika układu sterującego, gdzie porównywany jest pod względem kształtu i czasu trwania. Światłowód jest podłączony do chronionych obiektów za pomocą specjalnie zaprojektowanych kotwiczek. Układ analizatora może współpracować z dowolnym panelem sterującym. Jakakolwiek próba usunięcia lub przecięcia światłowodu lub zdjęcia kotwic z chronionych przedmiotów wyzwoli alarm. Obecność światłowodu umożliwia normalne korzystanie z wyposażenia. Jest on odporny na jakiekolwiek elektryczne zakłócenia i sam nie generuje sygnałów mogących być przyczyną zakłóceń. Światłowód ma średnicę ok. 2 mm, jest miękki i można go wyginać. Maksymalna dopuszczalna długość przewodu światłowodowego - 40 m - umożliwia zabezpieczenie wielu przedmiotów przy wykorzystaniu jednego układu analizatora.

Analizator OP 100 jest wyposażony w wyjście przekaźnikowe z możliwością zaprogramowania jako automatyczny (AUTO) lub zatrzask (LATCH). Możliwe jest zdalne resetowanie przekaźnika. Sygnalizator alarmu w postaci diody LED można zaprogramować do pracy w trybie Dzień (Day) lub na sygnalizację stanu przekaźnika.

forward Zobacz produkty


PRZEPUSTY KABLOWE

Przpusty kablowe służą do zabezpieczenia przewodów oraz ułatwiają transmisję sygnałów z ram okien i drzwi do ościeżnic.

Alarmtech oferuje przepusty kablowe, zarówno bez, jak i z blokami terminali dla podłączenia okablowania.

Dostępne są również przepusty kablowe ze stalowym zbrojeniem kabla i z metalowymi obudowami przyłączy.

forwardZobacz produkty


SKRZYNKI PRZYŁĄCZENIOWE

ALARMTECH opracował serię skrzynek przyłączeniowych, dopasowaną dla większości instalacji bezpieczeństwa.

forward Zobacz produkty


MODUŁY PRZEKAŹNIKOWE

ALARMTECH opracował szereg kart przekaźnikowych / skrzynek przekaźnikowych, które mają zastosowanie w większości typów instalacji niskonapięciowych i bezpieczeństwa (alarmy przeciwwłamaniowe, kontrola dostępu,  itp.)

forward Zobacz produkty