1. Vad är personuppgifter?

 Personuppgifter är information som kan användas för att identifiera någon levande person, till exempel ditt namn, e-postadress, telefonnummer som är relaterat till dig personligen etc.


2. Vilka personuppgifter samlar vi in?

 1). Vi samlar in följande personuppgifter:

 • förnamn och efternamn,
 • e-mail adress,
 • e-postadress,
 • telefonnummer,
 • företagets huvudkontor som du representerar eller samarbetar med och den position du har,
 • oÖvriga data som du avsiktligt delar, till exempel fria textfält, webbformulär och andra sammanhang

 

2). Vi samlar in data:

 • fysiska personer som är anställda eller på annat sätt representerar enheter som samarbetar eller avser att samarbeta med oss (distribuera våra produkter, tillhandahålla produkter, lösningar eller tjänster, inklusive transporttjänster)
 • fysiska personer som själv eller via tredje part gav oss sina kontaktuppgifter för att få allmän information om oss eller våra produkter, eller att samarbeta med oss, till exempel genom att överlämna visitkort eller skicka e-post

3. Vilka är syftet och rättsliga grunder för behandlingen av dina uppgifter?

 1). Personuppgifter samlas in för att:

 • skickar kommersiell information till dig eller det företag du representerar för att ge dig marknadsföringsmaterial om våra produkter och händelser relaterade till ALARMTECHs funktion, till exempel nyhetsbrev (detta gäller endast personer som tydligt har förklarat sig villig att få denna typ av information),
 • genomförande av bestämmelserna i de avtal som är bindande för oss samt för att uppfylla alla slags skyldigheter,
 • övriga aktiviteter som du uttryckligen har bett oss att göra.

 

2). Rättslig grund för vår insamling och användning av dina personuppgifter:

 • reklam och marknadsföring, inklusive presentationen av våra aktiviteter, produkter och tjänster och händelser som kan vara av intresse för dig.
 • korrekt genomförande av tecknade avtal och fullgör alla typer av skyldigheter,
 • att se till att de relevanta lagbestämmelserna om listor över fysiska personer och organisationer som omfattas av sanktioner och embargo (juridiska skyldigheter) som vi måste följa ska följas.
 • upprätta handelssamarbete,
 • upprätthålla affärsrelationer.

4. Vem är administratör av personuppgifter?

1). Administratören, det vill säga enheten som bestämmer hur din personuppgifter ska användas är huvudkontoret Alarmtech Sweden AB, Staffansväg 6A, 19278 Sollentuna, Sverige med Org. Nr 556357-7203

2). Du kan kontakta oss på följande e-postadress: info@alarmtech.se eller ring oss på +46 8 798 18 60

5. Vem överförs dina uppgifter till?

Vi kan dela dina personuppgifter med företag som tillhör vår huvudgrupp och affärspartner, men endast för de ändamål som beskrivs i detta sekretessmeddelande. Det innebär att vi kan överföra dina personuppgifter till organisationer i länder inom och utanför Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Vi skickar inte dina personuppgifter till organisationer i länder utanför Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet utan att tillhandahålla lämpliga medel för att skydda personuppgifter genom att tillhandahålla så kallade standardavtalsklausuler (godkända regelbundet av Europeiska kommissionen) till avtal som ingåtts av oss med ett företag från ett annat land som tar emot dina personuppgifter.


6. Hur länge samlas dina personuppgifter?

Vi kommer inte använda dina personuppgifter under en längre period än vad som är nödvändigt för att uppfylla de mål som beskrivs i detta sekretessmeddelande. Efter denna tid raderas personuppgifter eller permanent anonymiserad, såvida inte lag eller lag tillåts att bevara dem helt eller delvis


7. Vilka är dina rättigheter?

1). Du kan verifiera, korrigera och slutföra dina personliga uppgifter när som helst genom att kontakta oss.

2). Vi garanterar dig rätten att få tillgång till dina personuppgifter och rätten att ta bort dem, begränsa deras behandling samt rätten att överföra dem. Dina personuppgifter är inte föremål för automatiserad beslutsfattande, inklusive profilering. Du kan också invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

3).Om du inte gillar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter, var snäll och kontakta oss. Då ska vi göra vårt bästa för att tillgodose de kommentarer du har fått. Dataintegritet är mycket viktigt för oss, det är därför vi gör vårt yttersta för att skydda och säkra det på bästa möjliga sätt. Om du beslutar att vi inte följer detta antagande har du rätt att lämna in ett klagomål till den tillsynsorgan som är Datainspektionen eller annan tillsynsmyndighet som bestäms i framtiden.