productinformation.jpg

AKUSTISKA GLASKROSSDETEKTORER

 • Utmärkt övervakning av olika glastyper: standard-, härdat-, laminerat-, trådat- och folierat glas
 • Avancerad signalbehandling med mikroprocessor för att urskilja att just glas krossas
 • Digital rumskompensation (DRC, Digital Room Compensation)
 • Integrerat händelseminne
 • Test och service med akustisk testare ADT 700
 • Enkel inställning med DIP omkopplare
 • Sabotageskyddad
 • Anti-Mask (AD 700-AM, AD 800-AM)

Alarmtech´s akustiska detektorer bevakar en eller flera glaspartier samtidigt och larmar när den inre rutan eller glaspartiet krossas. De är utvecklade med en avancerad signalbehandling för att urskilja glaskross från andra störande ljud, detta för att ge en så säker detektering som möjligt. Detektorerna är godkända enligt EN- och VdS normer och därmed SBSC certifierade. De är avsedda för inomhusmontage och kan monteras i tak eller på väggar, förutsatt placeringen är motsatt glaspartierna de skall bevaka. Bevakningsområdet är 165° och maximerat till 9 meter respektive minimerat till 1,5m. Detektorn skall inte placeras i eller nära hörn. Pelare, gardiner, möbler eller liknande som ”skymmer” sikten för detektorn har en negativ inverkan på detekteringsförmågan. Detektorerna har hög tålighet mot obefogade larm.

Med hjälp av test-/service instrumentet ADT700 kan detektorn kommunicera om installationen är korrekt samt ge en indikation på vilken inställning som är mest lämplig för den aktuella placeringen. Detta sker med hjälp av DRC, dvs Digital Room Compensation.

Alarmtechs akustiska detektorer finns i följande utförande:

 • AD700 (EN, VdS, SBSC intygad) i larmklass 2
 • AD700-AM (ej godkänd pga att norm saknas), en AD700 med en enklare Anti-Mask funktion för kontroll av att mikrofonen ej täcks över.
 • AD800-AM (EN, Vds, SBSC intygad) i larmklass 3/4 . En akustisk detektor med avancerad Anti-Mask funktion som larmar om antingen mikrofonen eller detektorn täcks över.

forward Visa produkter


AKUSTISK TESTARE

 • Akustisk kalibrering och test på plats
 • Fjärrstyrning av testläge utan att öppna detektorn
 • 3 min timeout för att spara batteri
 • Laddning av batteri via extern laddare

ADT 700 är en unik testare för samtliga Alarmtechs akustiska detektorer. Testaren sänder ut ett spektrum av signaler med speciella frekvenser och ljudnivåer. Akustiska signalerna från ADT 700 som kommer ut i rummet tas emot av AD-detektorn via en bredbandsmikrofon. Signalerna filtreras, behandlas och utvärderas. Mikroprocessorn kompenserar för tidiga reflektioner och väljer den algoritm som bäst passar detektorns placering, allt för att säkerställa maximal detekteringsförmåga. Ljudsignaler genomgår dramatiska förändringar när de går från den krossade rutan genom rummet fram till detektorn. AD-detektorerna har därför tre olika inställningar där varje inställning har sin egen algoritm. Med ADT 700 testaren är det möjligt att testa vilken inställning som är den lämpligaste för varje installation. Detektorn mäter den karakteristiska signalen och processorn ger installatören en rekommendation vilken inställning som är den bästa för varje installation.

forward Visa produkter


LIMMADE GLASKROSSDETEKTORER

Alarmtech´s limmade glaskrossdetektorer erbjuder en pålitlig och säker detektor för bevakning av glaspartier av de flesta glastyper och har hög tålighet mot obefogade larm. Detektorerna kan monteras i miljöer med höga bakgrundsljud för 24-timmars bevakning utan problem. De detekterar endast krossningen av glaset och blir inte påverkade av något bakgrundsljud. Sensorelementet är en piezoelektrisk kristall som plockar upp signalen av vibrationer som genereras inuti glaset när det krossas. Den elektroniska analysen i detektorn är justerad för en hög frekvens för att särskilja mellan störningar från utsidan och en riktig krossning. Detektorn kräver inget underhåll och är enkel att installera.

 • GD 330 och GD 370 har ett inbyggt relä som normalt är strömsatt och kan användas direkt på en detektorslinga.
 • GD 335 och GD 375 har en transistorutgång och drar ingen ström i viloläge. Dessa detektorer måste anslutas till en interfaceenhet IU 300 eller direkt på en detektorslinga som är gjord för denna typ av detektor.

För laminerat glas

 • GD 370 och GD 375 klarar laminerat glas samt övriga glastyper.

Testenheter

 • GVT 5000 är en glaskrosstestare som avger en signal vilken simulerar det som sker när en glasruta krossas. Den har även uttag för att strömsätta en ännu icke inkopplad detektor för att testa dess funktion.
 • GVT 500 är en lite enklare testenhet som används till glaskrossdetektorerna för vanligt glas, GD 330 och GD 335.

Detektorerna finns även med en spiralkabel med RJ11-kontakt för de fall där man tillfälligt behöver koppla ur detektorn.

Montering på glas

Glaskrossdetektorerna skall limmas direkt på en ruta, utan skador, för att kunna detektera vibrationen som genereras inuti glaset när rutan krossas. Radien som kan detekteras beror på glasets tjocklek, tjockare glas medger större radie. Normalt glas med 4 mm tjocklek har ett bevakningsområde på 2 m i radie från detektorn. Maximal glastjocklek som detektorerna testats för är 6,4 mm och detta utökar bevakningsområdet till ca 4 m i radie. Vid montering på glaspartier med skyddsfilm skall detektorn monteras direkt på rutan, INTE på filmen. Vid montering av detektorer på fönster med film skall ett hål på ca 5 - 10 cm skäras ut i filmen. Under åren är ett fönsterparti utsatt för förändringar i temperatur och fuktighet samt UV strålning. Det är därför mycket viktigt att vid monteringen använda rekommenderat lim och att limningen görs enligt rekommendationen för att säkerställa detekteringsförmågan över tid. Limsatsen GDK 100 har framgångsrikt använts under de senaste 20 åren som detektorserien har tillverkats. Limmet har visat sig vara okänsligt för solens UV strålar, miljöpåverkan beroende på temperatur och fuktighet samt klarat påverkan från fönstertvättmedel och liknande.

forward Visa produkter


MAGNETKONTAKTER

En magnetkontakt består av två delar: en kontaktdel med ett reedrelä och en magnetdel.

I neutral position är reedreläet stängt vid påverkan av magnetfältet. Öppning av objektet övervakas genom att avståndet mellan reedreläet och magneten förändras. När magneten flyttas från kontaktdelen reduceras magnetfältet som når reedreläet tills det öppnar och aktiverar ett larm.

Reedrelä

I alla Alarmtech´s magnetkontakter används reedreläer av högsta kvalitet. Detta ger en säker kontaktfunktion utan avbrott, praktisk taget immun mot transienter och yttre påverkan samt en lång livslängd. Detta gör att ALARMTECH's kontakter passar i de mest krävande applikationerna.

Magneten

Alarmtech använder två olika material i magneterna, ALNICO 5 och NEODYMIUM.

För att få ett stort arbetsavstånd mellan magneten och kontaktdelen när dessa monteras parallellt med varandra krävs vanligtvis en lång magnet. För dessa applikationer använder Alarmtech ALNICO 5 (Al-Ni-Co) material i dessa magneter, då de har relativt gott energiinnehåll i förhållande till volymen och är temperaturstabila.

För att få ett stort arbetsavstånd med en kort magnet när kontakten och magneten monteras mot varandra används materialet NEODYMIUM (NdFeB). Detta är en högteknologisk sällsynt jordartslegering gjord av Neodymium, Bor och Järnpulver som pressats samman. Den magnetiska energin per volymenhet för dessa magneter är den högsta tänkbara vilket ger en liten, kort och effektiv magnet. Tåligheten mot avmagnetisering är också mycket hög. Dessa egenskaper gör att denna typ är perfekt där magnet och kontakt monteras mot varandra.

Funktion

Det är två avstånd som är viktiga. Det är slutningsavståndet när magneten närmar sig kontakten och öppningsavståndet när kontakten avlägsnas från kontakten. Öppningsavståndet är ca 10 % längre än slutningsavståndet beroende på att det krävs ett större magnetfält för att stänga kontakten.

Montering på stål

Alarmtech´s magnetkontakter är designade för att kunna monteras på ståldörrar, kassaskåp, grindar och rullportar. Det finns många specialdesignade tillbehör för dessa applikationer. Montering på stål minskar inte magnetismen på magneten, men magnetfältet fördelas mellan stålet och kontakten vilket innebär att arbetsavståndet minskar.

Högsäkerhetskontakter

Högsäkerhetskontakter har ett eller flera extra reedreläer för att skydda kontakten mot manipulation. Högsäkerhetskontaktens två avstånd måste bestämmas. Det första är slutningsavståndet när kontakten påverkas av magneten och sluter, och det andra när sabotagereeden öppnar, när magneten är väldigt nära kontakten. För att uppnå högsta säkerhet skall magneten placeras så nära som möjligt till det andra avståndet.

forward Visa produkter


ÖVERFALLSKONTAKTER

Alarmtech har utvecklat en serie av överfallskontakter där vi tagit hänsyn till de problem som funnits med enklare typer av kontakter som säljs.

Våra kontakter har inga tungelement (som kan påverkas av yttre magnetfält samt är känsliga för stötar) utan har istället guldpläterade omkopplare vilket säkerställer en lång livslängd och pålitlig funktion. Samtliga kontakter har skruvplintar med trådskydd för att underlätta installationen och har dessutom sabotageomkopplare som skyddar mot öppning.

Det finns två huvudtyper, elektroniska eller mekaniska kontakter. Vår mest avancerade kontakt, HB 120, är en elektronisk kontakt med dubbla tryckknappar samt inbyggt händelseminne. Den har två reläutgångar vilket gör att två olika händelser kan indikeras, t.ex. överfall och bråklarm. De mekaniska kontakterna finns med dubbel- eller enkeltryck och har antingen kvarhållande (latching) eller återfjädrande (momentan) funktion.

forward Visa produkter


STRÖMFÖRSÖRJNING

Vip_logo.png PSV Strömförsörjningsenheter

Alarmtech har utvecklat en serie strömförsörjningsaggregat med ViP (Voltage in Parallel) funktion för inbrottslarm och passagesystem.
Aggregaten finns både i 12 VDC och 24 VDC utförande och alla typer har 4 felutgångar samt LED indikering.
Strömförsörjningsaggregat med ViP funktion kan parallellkopplas för att ge redundans (högre säkerhet) samt minska spänningsfallet i kablaget.

forward Visa produkter


VIBRATIONSDETEKTORER

Alarmtech har två typer av vibrationsdetektorer, Chockdetektorer (CD serien) och Seismiska detektorer (VD serien).

Chockdetektorerna känner av vibrationer med hög amplitud och kort varaktighet. De används ofta på konstruktioner med flera skarvar och mjukare material, t.ex. fönster-/dörrkarmar och tegelväggar, där intrång förväntas ske med stor kraft med hjälp av trubbiga föremål. Känsligheten ställs in för vibrationer med låg frekvens som uppstår i mjukare byggnadsmaterial.

Seismiska detektorer känner av vibrationer med låg amplitud och med lång varaktighet. De används ofta på hårdare material med få skarvar t.ex. stål-, plåt- och betongväggar, där intrång förväntas med mer sofistikerade verktyg. Typiska applikationer kan vara kassaskåp, uttagsautomater och betongväggar. En seismisk detektor kräver längre detekteringstid än en chockdetektor och är därför också mer motståndskraftig mot obefogade larm.

Funktion 

Vibrationer i materialet som skapas av en kraft mot det kommer att spridas inuti materialet precis som vågor på en vattenyta. Varje skarv kommer att reflektera och minska signalen. I våra chockdetektorer och seismiska detektorer är det en piezoelektrisk skiva som skapar en elektrisk signal med en amplitud proportionell mot styrkan i vibrationerna.

Ju lägre vibrationssignal desto viktigare är kontakten mellan sensorn och det övervakade materialet. För den seismiska detektorn är detta extremt viktigt eftersom vissa intrångsförsök görs med utrustning som endast skapar små vibrationer. För chockdetektorn är detta inte lika viktigt då den används i applikationer där det förväntas en hög signalamplitud.

CD 400/CD 500 och VD 400/VD 500 är elektroniska detektorer, var och en med sin egen utvärderingselektronik baserat på en digital signalbehandling i en mikroprocessor med en avancerad detekteringsalgoritm. I en elektronisk detektor kan amplitud, frekvens och varaktighet av de vibrationer som skall utlösa ett larm definieras. I en byggnad finns det många lågfrekventa störningar både från verksamheter i byggnaden och trafik utanför, dessa elimineras av frekvensfilter och detektoralgoritmen.

I en konventionell mekanisk detektor är det endast de lägre frekvenserna som kan kännas av beroende på principen att en vikt måste flyttas och orsaka ett kort avbrott i en elektrisk krets. En vikt kan inte svänga med höga frekvenser, men molekyler i en piezoelektrisk kristall kan. En elektronisk detektor med en bra detekteringsalgoritm är därför mer motståndskraftig mot obefogade larm än en mekanisk detektor.

forward Visa produkter


OPTOFIBER ÖVERVAKNINGSSYSTEM

Alarmtech´s optofiberlarmsystem är utvecklat för att t.ex. övervaka kontors- och datautrustning såsom datorer, bildskärmar, projektorer och andra typer av lätt åtkomliga enheter.

Systemet består av en kontrollenhet som ansluts till en optofiber. Kontrollenheten skickar ut ett kodat pulsat ljus genom fibern. Signalen tas emot i kontrollenheten och jämförs med det som skickats ut. Övervakade enheter ansluts till fibern via specialdesignade fästen eller så träs fibern igenom befintliga ventilationshål eller liknande i enheten som skall övervakas. Kontrollenheten ansluts till en 24-timmars slinga i centralapparaten och varje försök till att ta en enhet eller sabotera optofibern kommer att generera ett larm.

Fibern gör att föremålet som övervakas kan användas på ett normalt sätt och systemet är totalt okänsligt mot elektroniska störningar. Optofibern är mjuk och ca 2 mm i diameter vilket gör den enkel att böja. Fibern kan vara upp till 40 m lång, vilket tillåter att många enheter övervakas av en kontrollenhet. Anslutning mot överordnat system görs via reläutgången på  kontrollenheten.

forward Visa produkter


KARMÖVERFÖRING

En karmöverföring förenklar och skyddar överföringen av kabeln från fönster och dörrar till karm. I Alarmtech´s sortiment finns olika modeller, med eller utan kopplingsplint. 

Karmöverföring DL 6 med kopplingsplint består av en kopplingsdosa med öppningsskydd. Kabeln mellan dörr och karm har en 6-polig telefonkontakt (RJ-11) i vardera änden som enkelt snäpps in i kopplingsplintens kontakt. Kopplingsplintens lock låser fast kontakten och kan först kopplas bort när locket öppnats. Kabeln kan vara en rak eller spiralformad.

Alarmtech har även tagit fram en högkvalitativ spiralkabel i PUR med RJ45 kontakter i måtten 1m eller 2,5m (utdraget). Med dosan JB-RJ45 så får man en komplett karmöverföring. 

Karmöverföringen utan kopplingsplint består av en flexibel rostfri metallslang samt två fästplattor i plast med låshakar som håller fast den rostfria slangen och ger en trygg och säker installation. Den rostfria slangen finns plastöverdragen i vit,brun eller svart plast. Kabeln skyddas mot metallslangens skarpa kanter i varje ände med en plastplugg. Fästplattorna har ett extra utrymme som tillåter skarvning av kabeln. Dessutom finns det markerade öppningar för kabeln åt tre håll som enkelt kan skäras ut i önskad riktning. Den rostfria slangen finns med två ytterdiametrar, 8mm och 14mm, båda med tillhörande fästplattor. Plastpluggen som skyddar kabeln i båda ändar tillåter en kabeldiameter på 4,0mm för DL8-serien och 8,8mm för DL14-serien.

forward Visa produkter


KOPPLINGSMATERIAL

Alarmtech har utvecklat en serie av kopplingsdosor och överföringar som passar de flesta typer av säkerhetsinstallationer.

Kopplingsdosorna finns i olika varianter och storlekar beroende på applikation, t.ex. vår minsta dosa JB 6 som har ett mycket litet format och passar bland annat för installation vid sidan av en dörr eller fönsterkarm. Vid utvecklingen av dosorna har det tagits stor hänsyn till att det skall vara enkelt att installera och ge en snygg installation, bl.a. är de förberedda för att enkelt ansluta en 10 x 20 mm kabelkanal in mot dosan. Samtliga dosor har skruvplint med trådskydd eller hissfunktion alternativt finns de i slitsutförande.  JB-RJ45 har förutom skruvplint även en RJ45-kontakt, JB103-4 har en 4/4 modularkontakt och JB103-6 har en 6/6 modularkontakt. I och med förvärvet av Fatums produktprogram 2016 finns ett omfattande program av kopplingsmaterial i plast och i plåt för alla möjliga installationer. 

forward Visa produkter

 

Fatum Mini

Fatum Miniboxar levereras kompletta med box och plintar. Samtliga boxar är utrustade med sabotagekontakt. Produkterna finns i utförande med skruv- eller slitsanslutning, eller en kombination av bägge.

Fatum Modul

Fatum Modul-familjen består av plintar och boxar som kan kombineras till önskad konfiguration. Plintarna finns antingen med skruv- eller slitsanslutning (även kombination slits/skruv). Alla larmplintar är försedda med sabotagekontakt.

Plast- och plåtboxar finns i olika storlekar både med och utan öppning för att se signeringsplinten. Plastlådorna finns för 1-3 moduler och plåtprogrammet finns för 1-20 moduler där de större plåtlådorna kan DIN-monterats i 19’’ rack.

Vi tillhandahåller även KK-linjal och KK-box för 19” montage på telestativ.

Fatum Infälld-familjen består av plintar för montering i infällda dosor i väggen. Samtliga är utrustade med sabotagekontakt och kan fås med antingen skruv- eller slitsanslutning. Plintarna finns för montage i dosor med 60 mm eller 68 mm skruvavstånd. Kvadratiska täcklock medföljer. 

 

Red-Line

I Fatum-programmets plastlådor används UL94-V0, dvs flamsäker plast utan halogener och är därmed lämplig för brandinstallationer. Därför finns plastlådorna och även plåtlådorna i rött utförande under namnet Red-Line.

Övrigt

Utöver kopplingsdosprogrammet finns flera användbara produkter såsom DC/DC omvandlare, tidsrelä samt plint för motorlåslarm.

forward Visa produkter


RELÄKORT

Alarmtech har tagit fram flera olika reläkort för att lösa olika problem vid installationer. 

Små universella växlande reläkort som fästs med skruv eller tejpkudde (se RC1, RC2), med dubbelt växlande reläer (RC3) och en som klarar både AC/DC samt 9-30V (RC4). 

Större reläkort RC010, RC020 med dubbelt växlande funktioner för 9-30V som även säljs som färdiga produkter se RB010, RB020. 

En unik produkt är RC230 som medger att en lågvoltsdetektor (9-30V) kan styra 230V med inbyggd tidskrets, exempelvis kan en magnetkontakt styra belysning.

Inom Fatum-programmet finns en minidosa för 9-30V (28220.03) samt ett flertal andra reläplintar för modullådor alternativt för DIN-montage, anpassade för 12V eller 24V.  

forward Visa produkter